UFABET

UFABET

Merrick Garland ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นอัยการสูงสุดของ Joe Biden จะเป็นอิสระในบทบาทนั้นหรือไม่? ประวัติศาสตร์บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้

Merrick Garland ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นอัยการสูงสุดของ Joe Biden จะเป็นอิสระในบทบาทนั้นหรือไม่? ประวัติศาสตร์บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้

ห้าปีหลังจากที่เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่ศาลฎีกา Merrick Garland หัวหน้าผู้พิพากษาของศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ ประจำ District of Columbia Circuit เป็นตัวเลือกของ Biden ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำกระทรวงยุติธรรมในฐานะอัยการสูงสุดคนต่อไป ก่อนหน้านี้ ไบเดนได้ให้คำมั่นว่ากระทรวงยุติธรรมภายใต้การบริหารของเขาจะ ”...

Continue reading...